Сключване на граждански брак

Необходими документи за сключване на граждански брак

  • заявление;
  • декларации;
  • лични карти на младоженците;
  • медицински свидетелства за граждански брак, валидни 30 дни от датата на издаването;
  • лични данни на кумовете – трите имена по лична карта и ЕГН;
  • За бракове между български и чужди граждани информация се дава лично в информационен център "ГРАО", намиращ се в сградата на Община Силистра на улица "Симеон Велики" №33.

Според Конституцията на Република България, за да бъде съюзът на младоженците законен, като единствена валидна форма се признава гражданския брак. Длъжностното лице, което може да извърши бракосъчетанието е кметът на общината или упълномощен от него служител.

Заявлението се придружава от декларация, че не съществуват законови пречки за встъпване в брак. В него отбелязвате и желанието си дали запазвате своето фамилно име или вземате това на половинката си, а може и да го добавите към собствената фамилия.

Бракосъчетанията се сключват в обредния дом, който работи всеки ден. По изключение като бременност, болест, немощ, изтърпяване на наказание "лишаване на свобода" и др. може да се сключат и на други места.

ЗАКОНОВИ ПРЕЧКИ ЗА ВСТЪПВАНЕ В БРАК

Не можете да сключите брак:

  • ако не сте навършили 18 години (брак могат да сключат и навършилите 16 години при разрешение от председателя на районния съд по местожителството на единия от тях);
  • ако сте свързани в брак с друг;
  • ако един от вас страда от болест, представляваща сериозна опасност за живота или здравето на поколението, както и от болест, която крие сериозна опасност за живота и здравето на другия съпруг (бракът може да се сключи, ако заболяването е известно на другия съпруг).