Общинско предприятие "Обреди"

Общинско предприятие "Обреди" е специализирано звено на общината за извършване на обредна дейност и свързаните с това услуги, управление и поддържане на гробищните паркове в Община Силистра, с цел задоволяване потребностите на населението.